Budovanie silnej skupiny vlastníkov: Kľúč k úspechu v real estate crowdfundingu

intro

Investičný crowdfunding nehnuteľností sa stáva čoraz populárnejším spôsobom financovania realitných projektov. Tento nový prístup so sebou prináša aj nové výzvy. Predovšetkým je ňou potreba budovať silnú skupinu developerov, ktorí vo svojich vlastných projektoch zastávajú rolu nie len investorov, ale tiež skúsených a aktívnych manažérov.

Prečo je jej vytvorenie dôležité?

S postupom času si význam takejto skupiny uvedomujeme čoraz viac. Sme presvedčení, že schopnosť vybudovať ju zohrá kľúčovú úlohu v úspechu celého odvetvia realitného crowdfundingu. A to hneď z niekoľkých dôvodov:

  1. Adaptácia - schopnosť reagovať na hospodárske zmeny: Trh s nehnuteľnosťami je citlivý na hospodárske a trhové výkyvy. Skúsení developeri sú schopní na tieto zmeny efektívne reagovať a prispôsobiť stratégiu projektu tak, aby minimalizovali riziko a maximalizovali príležitosti. O jednej z možných stratégií, ako z predaja urobiť nájom sme napísali v tomto článku. Schopnosť rýchlo reagovať na zmeny je často krát podceňovaná a pritom nevyčísliteľne dôležitá. A ak ste investor s dlhodobým investičným horizontom či obdobím pôsobnosti v realitnom odvetví, platí to dvojnásobne. Nie je výnimkou, že developerský projekt s konkrétnym investičným zámerom sa mení aj počas samotnej výstavby. Ako príklad možno uviesť hotely, ktoré sa v dôsledku situácie na trhu až pri výstavbe postupne menia na štúdiá a byty.
  2. Ochrana aktív: Realitní investori sú zodpovední za ochranu aktív projektu. Toto zahŕňa nielen fyzickú ochranu nehnuteľnosti, ale aj finančné riadenie a plánovanie, aby sa zabránilo nepotrebným stratám. O schopnosti ochrániť realitné aktíva rozhodne úsudok investora už pri samotnej kúpe nehnuteľnosti. Skúsení realitní investori vopred plánujú aj to, akú hodnotu nehnuteľnosť bude mať, ak investičný zámer nepôjde podľa optimálneho plánu. Je správne si klásť otázky ako: Čo ak nebudem môcť na pozemku postaviť projekt, ktorý je v súlade s mojím investičným zámerom? Dovolí nám územný plán zhodnotiť tento pozemok, resp. budovu aj inak? Ak pre nedostatočný dopyt nebudem môcť predávať, dokážem v tejto lokalite prenajímať? Nakoľko vždy existujú rôzne scenáre vývoja trhu a taktiež aj rôzne nepredvídateľné udalosti, je pri budovaní realitného projektu kľúčové mať pripravených hneď niekoľko stratégií pre ochranu svojich aktív. V konečnom dôsledku z toho profituje vlastník, aj ostatní investori. 
  3. Rast a progres. Náročné obdobia sú plné príležitostí: Napriek tomu, že náročné časy môžu byť pre realitné projekty ťažké, môžu tiež poskytnúť príležitosti pre rast a progres. Skúsení realitní investori tieto príležitosti vedia rozoznať a využiť vo svoj prospech. V ťažkých situáciách sa tak najrýchlejšie posúvajú vpred. V období recesie, kedy väčšina z nás chce nad nehnuteľnosťami zlomiť palicu, skúsení investori nakupujú a investujú. Pretože vedia, že tento dočasný útlm im umožní výhodne nakúpiť a profitovať celú nasledujúcu dekádu.

Budovanie silnej skupiny u nás

Poznať konkrétne výhody je jedna vec, ale vedieť ich skutočne využiť je vec druhá. Kľúčom k úspechu v real estate crowdfundingu je budovanie skupiny developerov, ktorí tieto spomínané schopnosti majú. Z našej strany, ako sprostredkovateľa, si to vyžaduje nasledovné:

  • starostlivý výber partnerov,
  • vytvorenie jasných očakávaní a úloh,
  • neustále investovanie do vzdelávania a vývoja členov skupiny.

A čo z toho máme (nie len) my? Investičné projekty môžu vďaka tejto pevnej základni prekonať aj tie najväčšie výzvy a naplniť svoj potenciál. Medzi rokmi 2020 a 2023 sme v Invest in Slovakia nad väčšinou investičných realitných príležitostí v našej ponuke sami držali manažérsku kontrolu. To sa však zmení. Postupne sa stáva našou misiou vytvoriť u nás tú najlepšiu skupinu partnerov financovaných realitným crowdfundingom.

Je to logickým krokom nie len vzhľadom na rast našej platformy, ale aj rast trhu realitného crowdfundingu, predikcie jeho vývoja a v neposlednom rade aj blížiacu sa reguláciu NBS, ktorá prinesie vyššiu stabilitu trhu a aj vyššiu mieru ochrany investorov.

Pripravte sa na budúcnosť s nami