• Sme subjekt finančného trhu regulovaný Slovenskou Národnou bankou.
  • Krátkodobé investovanie je dobrý spôsob diverzifikácie.
  • Skúsený investor u nás ročne investuje aspoň 5 000 € ročne.

1.

Technická časť

2.

Bezpečnosť a rizikový manažment

3.

Proces investovania a vyplácania

4.

Právna časť

5.

Investičná časť

6.

Projekty a ich hodnotenie

7.

Daňové otázky

Nenašli ste odpoveď?

Kontaktujte nás