Regulácia crowdfundingu sa blíži: Čo prinesie?

intro

Neskomplikuje nám regulácia „podnikateľský život“? Na prvý pohľad môže vyzerať ako neustála kontrola a drobnohľad. Odpovedáme na to jednoducho: "Bude to komplikované, ale tešíme sa na to." Prečítajte si, prečo reguláciu vítame a kedy je na mieste.

Prečo je regulácia dôležitá?

Predstavte si veľkú križovatku, keď zhasnú semafory. Bez pravidiel cestnej premávky a ich znalosti by vznikol chaos. A s ním zvýšené riziko nehody. Skôr či neskôr by niekto prišiel k ujme. Podobne je to vo svete financií. Bez pravidiel pre fungovanie masového investovania by časom určite vznikla veľmi veľká šedá zóna, ktorú by nikto nekontroloval, a tak by sa posúvali hranice a vznikali by disproporcie vo význame toho, čo je ešte podnikateľsky etické a čo už nie. Čo je prijateľné voči trhu a zákazníkom a čo už nie? Čo je vlastne legálne a čo už nie?

Tomáš Barčík, COO spoločnosti Invest in Slovakia vysvetľuje: „V oblastiach, ako sú financie a bankovníctvo, alebo ak chcete riadenie investícií, sú pravidlá a hranice základom úspechu aj udržateľnosti. Ak to chceme veľmi zjednodušiť, tak vo svete bez pravidiel si každý môže robiť, čo chce, bez hrozby sankcií. Ak však pravidlá existujú, potom sa teoreticky aj prakticky môže každý pokúsiť robiť, čo chce, ale skôr či neskôr sa určite objaví nejaká sankcia alebo dokonca zákaz činnosti.“

Regulácia napomáha predchádzať chaosu. V tomto prípade prinesie všetkým zainteresovaným stranám množstvo výhod:

  • Zvýši mieru ochrany investorov
  • Zníži počet podvodov a nekalých praktík
  • Stabilizuje trh
  • Odčlení dôveryhodné platformy a zvýši kredibilitu
  • Uľahčí prístup ku kapitálu

Ochráni investorov

Ochrana investorov je zámerne na prvom mieste programu. Investičné crowdfundingové platformy umožňujú podnikom získavať kapitál od veľkého počtu investorov. Často s relatívne nízkym investičným minimom - niekoľko desiatok či stoviek eur. To ale znamená, že individuálni investori môžu mať malé alebo žiadne skúsenosti s investovaním.

Taktiež môžu mať menej dostupných informácií a menšiu vyjednávaciu silu oproti tradičným investičným scenárom. V tých do hry vstupuje finančný agent alebo iný poradca, či už v úlohe licencovanej fyzickej osoby, investičnej skupiny alebo možno pracovníka banky.

V prípade crowdfundingu práve regulácia pomôže zabezpečiť, aby mali investori dostatok informácií a aby boli investičné riziká komunikované jasne, transparentne a zrozumiteľne.

Zníži riziko podvodov

Chamtivosť už pokazila nejeden dobrý úmysel. Crowdfundingové platformy môžu pochopiteľne priťahovať aj takých, ktorí sa budú snažiť podviesť investorov. Regulácia pomôže zabrániť podvodným činnostiam a umožní uložiť sankcie a vymáhať náhradu škody od tých, ktorí sa o takéto nekalé praktiky pokúsia. Celkovo zníži pravdepodobnosť sprenevery investovaných peňazí a iných nekalých praktík voči investorom, teda zákazníkom.

Stabilizuje trh

Stabilita alebo stabilizácia trhu je vždy lepším a výnosnejším scenárom ako volatilita. Neregulované trhy crowdfundingu môžu podliehať nadmernej volatilite a kritickej nestabilite. Najmä ak im chýbajú jasné pravidlá zverejňovania informácií, transparentnosti a zodpovednosti. Regulácia pomôže vytvoriť stabilnejšie trhové prostredie a preventívne zabrániť vzniku systémových rizík.

Zvýši kredibilitu

Regulácia poslúži aj ako účinný nástroj na zlepšenie reputácie a dôveryhodnosti crowdfundingových platforiem a celého sektora. Prostredníctvom presadzovania noriem pre zverejňovanie informácií, transparentnosť a zodpovednosť môžu regulačné orgány poskytnúť investorom záruku, že trh je dôveryhodný a spoľahlivý.

Certifikácia platforiem v rámci takýchto regulačných rámcov môže posilniť ich legitimitu a podporiť zvýšenú dôveru investorov. Tým sa nielen stabilizuje sektor „davového investovania“, ale aj urýchli už tak silný rast prilákaním širšieho okruhu investorov. Správne regulačné opatrenia pomôžu crowdfundingu v jeho transformácii z „novinky“  na tradičný investičný nástroj.

Regulácia môže samozrejme pomôcť zlepšiť povesť a dôveryhodnosť crowdfundingových platforiem a celého odvetvia crowdfundingu. Presadzovaním noriem pre vyššie uvedené zverejňovanie informácií, transparentnosť a zodpovednosť môžu regulačné orgány poskytnúť investorom záruku, že trh je dôveryhodný a spoľahlivý.

Zjednoduší financovanie

Crowdfundingové platformy už v súčasnosti poskytujú prístup ku kapitálu malým a začínajúcim podnikom a projektom (napríklad developerom v prípade crowdfundingu nehnuteľností). Vytvorením vyrovnaných podmienok a zabezpečením spravodlivej hospodárskej súťaže môžu regulačné orgány pomôcť podporiť zdravý a udržateľný ekosystém crowdfundingu. A z toho budú profitovať investori aj podnikatelia.

Regulačné pravidlo sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ a otvára obrovské príležitosti pre podnikateľov, ktorí hľadajú alternatívne cesty ku kapitálu, pre investorov všetkých kategórií, ktorí môžu investovať v celej Únii podľa jednotných pravidiel, a pre crowdfundingové platformy, ktoré môžu pôsobiť na celom trhu EÚ, nielen na svojom domácom trhu.

Pripravte sa na budúcnosť s nami