Podcast ROZHOVOR 🎙️ – Monika Tomovčíková

intro

Dnes sme sa vydali do prvej línie finančného vzdelávania. Našim hosťom je Monika Tomovčíková - učiteľka základnej školy v Michalovciach. So svojimi žiakmi sa pravidelne zúčastňuje na Európskom kvíze o peniazoch.

Kto je Monika a čomu sa venuje?

Monika je učiteľkou v ZŠ, prioritne sa venuje 1. stupňu. Od r. 2012 pracuje s deviatakmi v predmete POZNAJ SVOJE PENIAZE, ktorý je projektom finančnej gramotnosti. So svojimi žiakmi je zapojená do Európskeho peňažného kvízu – je to online kvíz rozdelený do dvoch častí. Tento projekt rozvoja finančnej gramotnosti rozpracovali do samostatného predmetu. Všeobecne o peniazoch – ako sa mena vyvíja, aké sú ochranné prvky, čo je to finančná zodpovednosť pri rodinnom rozpočte a pod, plánovanie a hospodárenie, bankové projekty, príjmy a výdavky aj ako si dokážu 10% odkladať z vreckového.

Ako ten kvíz vyzerá? Na čo je zameraný?

Kvíz má 15 otázok. Deti musia poznať pojmy (inflácia, hrubá mzda, čistý príjem, dividenda,...), matematickú finančnú gramotnosť (vypočítať si, koľko dostanú za mesiac mzdu) a digitálnu bezpečnosť (ochranné prvky, bankomatové karty a pod.) V kvíze sa prejaví najmä tímová spolupráca – žiaci sa rozdelia, kto číta, kto vyhodnocuje odpovede, kto odklikáva odpovede a pod. Overia si nielen vedomosti, ale aj zručnosti práce s technikou.

Sú slovenskí študenti vzdelaní v oblasti finančnej gramotnosti?

Monika rokmi praxe pozoruje že u nás je finančná gramotnosť na veľmi nízkej úrovni. Žiaci sa musia zhostiť úlohy finančných poradcov, tak sa viac rodín zadlžuje, nevytvára rezervy a ani nie sú naučení urobiť si rodinný rozpočet. Chýba tu finančná osveta. Aj reklama od bánk je skôr zameraná na zadlžovanie, ako na vytváranie rezerv.

Čím to je, že ľudia majú k peniazom takýto prístup?

Vníma to tak, že do roku 1989 bol na Slovensku obmedzený trh. Odrazu prišla možnosť k naplneniu potreby, mať všetko, čo chcem. Vytratila sa „stopka“, že je potrebné mať nejakú rezervu, ak by sa niečo stalo.

V čom vidí riziká a príležitosti pre študentov v dnešnej dobe?

Podstatné je, aby žiaci rozvíjali kritické myslenie, aby sa dokázali rozhodnúť, čo potrebujú a čo nie. Deti sa môžu zapájať do rôznych aktivít v rámci finančnej gramotnosti, môžu stážovať v zahraničí. Učia sa pracovať s peniazmi – majú vlastnú bankomatovú kartu, odkladať si peniaze z vreckového a pod. Možností je naozaj veľa.

A čo "finančná prestrelka" s Monikou?

Čo si predstavuje pod pojmom finančná gramotnosť?

  • Vedieť dobre hospodáriť s vlastnými peniazmi.

Do čoho rada investuje?

  • Do kníh, do vzdelania.

Čo pre ňu znamenajú peniaze?

  • Možnosť cestovať, vzdelávať sa a pomôcť blízkym.

Kedy je človek podľa nej bohatý?

  • Keď je zdravý.

Aká bola jej najlepšia investícia v živote?

  • Požičala peniaze známemu. Za najlepšiu považuje to, že investovala do vzdelania dcéry a opravila rodičovský dom, kde nachádza pokoj.

*Ak ste našli chybu, napíšte nám na [email protected]