Chránime nielen vaše investície, ale aj vás

K vašim financiám pristupumeme rovnako ako k vlastným. Invest in Slovakia stavia na bezpečnosti a minimálnom riziku.

Ako sú investori chránení?

Sme regulovaný Národnou bankou Slovenska
Finančná regulácia sa vzťahuje na investičné spoločnosti ako Invest in Slovakia, pričom v Európskej únii je tento proces riadený Centrálnou európskou bankou a inými predpismi.
Regulácia prináša investorom v prostredí Invest in Slovakia väčšiu ochranu a transparentnosť
Finančný systém, vrátane bánk a investičných spoločností, je kľúčový pre náš každodenný život, pre ukladanie peňazí a investícií. Pravidlá regulácie chránia spotrebiteľov a zabezpečujú stabilitu finančného systému pred nedostatočne regulovanými inštitúciami.

Striktne oddeľujeme financie

Oddelené účty
Invest in Slovakia musí držať peniaze investorov oddelené od svojich vlastných finančných prostriedkov. Na tento účel využívame oddelené bankové účty pre každý jednotlivý projekt, investíciu a výnosy. Vďaka tomu sú financie našich investorov naozaj striktne oddelené od tých, s ktorými nakladáme pri prevádzke našej firmy.
Investor má oddelené účty od Invest in Slovakia a jeho vklady sú uložené na osobitných účtoch v banke
Investície sú chránené na osobitných účtoch. Invest in Slovakia zaisťuje presné vedenie záznamov, aby bolo jasné rozlíšenie medzi aktívami spoločnosti a investorov. Sledujeme transakcie a zabezpečujeme presnosť údajov.
  • Sme subjekt finančného trhu regulovaný Slovenskou Národnou bankou.
  • Krátkodobé investovanie je dobrý spôsob diverzifikácie.
  • Skúsený investor u nás ročne investuje aspoň 5 000 € ročne.

Poskytujeme transparentné informácie

Chránime pred rizikom
V rámci regulácie musí Invest in Slovakia zabezpečiť, že sú si investori vedomí rizika investovania na Invest in Slovakia a že ich situácia im dovoľuje toto riziko podstupovať. Pre splnenie tejto požiadavky investorov žiadame o vyplnenie investorského dotazníka, ktorým zisťujeme, či ponúkané produkty zodpovedajú ich očakávaniam a či sú ich ciele primerané znalostiam a skúsenostiam.
Investor má všetky potrebné informácie o detaile investície, o rizikách a 4-dňovej ochrannej lehote na zrušenie investície.
Invest in Slovakia je povinná chrániť investorov pred nadmerným rizikom.
Nenechajte si ujsť zaujímavé odborné články a rozhovory v podcastoch.

Vytváráme garančný fond

Investujeme s vami
Akcionári Invest in Slovakia investujú spoločne s ostatnými investormi a zo ziskov tvoria garančný fond.
Garančný fond slúži v prospech všetkých investorov a má dlhodobo poskytnúť dodatočnú vrstvu ochrany pred zlyhaním dlžníka, oneskorením výplat úrokov a istiny
Garančný fond je financovaný z predaja nehnuteľnosti a poplatkov získaných TREZOR AGENTOM pri speňažení, ak dlžník nespláca. Všetky dodatočné zisky sú ukladané do fondu, čím sa zvyšuje ochrana investorov.

Preštudujte si náš Risk Skóre model. Hodnotenie každej investičnej príležitosti predstavuje známky získané zo štyroch čiastkových údajov posudzovaného úveru na Invest in Slovakia.

Ako vyhodnocujeme riziko

Zaregistrujte sa zdarma a začnite investovať