SUMÁR FUNGOVANIA PLATFORMY „INVESTÍCIA SLOVENSKO“ ZA ROK 2020

Date
31.12.2020
Read time

Author

Redakcia Invest in Slovakia

Nový rok 2021 je za dverami a tak je aj u nás čas bilancovať. Naskytá sa nám spätný pohľad do roku 2020, kde zosumarizujeme, čo sme vám priniesli, čím sme si prešli a kam chceme smerovať. Článok obsahuje štatistiky, investičné príležitosti a aktualizácie projektov.

Investícia Slovensko – crowdfundingová platforma v číslach

V októbri sme oslávili 1. narodeniny ako novovzniknutá platforma, ktorá prináša malým investorom investičné príležitosti v oblasti realít. K dnešnému dňu máme v KLUBE INVESTOROV zaregistrovaných 2 472 členov. Pozitívne je to, že nás stále pribúda.

Platforma ponúkla členom KLUBU INVESTOROV za rok 2020 štyri investičné príležitosti, ktoré prešli dôkladnou due diligence a našli si svojich priaznivcov.

Spolu bolo vyzbieraných 1 038 697 EUR.

K 31.12. platforma vyplatila výnosy zo štyroch projektov vo výške 60 767,45 EUR.

Štart nového roka bol náročný a vo firme sme urobili pár zmien, projektoví manažéri dostali dôležitú úlohu – zamerať sa na profitujúce projekty, čím sme si stanovili presný plán práce a do koša poslali viacero neefektívnych projektov, ktoré dlhodobo ležali na stole. Tak sa nám prvý projekt podarilo „dať vonku“ až v marci. Aj napriek začínajúcej koronakríze sme v KLUBE INVESTOROV zverejnili prvý projekt tohto roka a verili v jeho úspech.

REZIDENCIA JIŘÍHO WOLKERA – Poprad

Fundraising prebiehal od 20. marca. Zámerom developera CP MERCURIUS TRADE, s.r.o. bolo odkúpiť a zrekonštruovať starší rodinný dom v širšom centre Popradu, následne zrealizovať prestavbu a zahájiť výstavbu 11x samostatných bytových jednotiek so 17x parkovacími miestami.

Členovia KLUBU INVESTOROV mali možnosť podieľať sa na tomto investičnom projekte maximálnou čiastkou 300 000 EUR a tak získať spravodlivý výnos vo výške 14,07% p.a.

Developerom dávame čoraz viac istôt, že aj v neštandardných časoch, ktoré spôsobil koronavírus, dokážeme spolufinancovať investičné projekty. A investori opäť ukázali, prečo sú investormi. Práve neštandardné a neočakávané situácie na trhu dávajú veľké príležitosti k investícii so zaujímavými výnosmi.

Počas kampane sme museli riešiť technické problémy, ktoré nám posunuli ukončenie kampane a tak projekt bežal takmer celý mesiac (zvyčajne kampaň beží max. 21 dní). Posilnili sme IT oddelenie, aby problém čo možno najskôr odstránili a každodenným ponocovaním sa im to aj podarilo.

Od tohto momentu sme sa zamerali na novú platformu a začali na nej intenzívne pracovať. Uvedomili sme si totiž, že ak chceme robiť projekty ročne za napr. 3 mil. EUR, systém musí fungovať bez obmedzení a na jednotku.

Poďme však k štatistikám, ktoré dosiahol 1. projekt roka 2020 - Rezidencia Jiřího Wolkera:

ŠTATISTIKY:

 • Investícia spolu 278 161 EUR.
 • Minimálna investícia 100 EUR.
 • Maximálna investícia 27 000 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 171 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bolo 14,07% p.a.
 • Obdobie investície bolo 24 mesiacov.

AKTUALIZÁCIA:

 • 29.4. 2020 bol zriadený vinkulovaný účet v banke ČSOB na základe ktorého banka uvoľní investované peniaze developerovi len v prípade, ak bude zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako vlastník predmetného pozemku s nehnuteľnosťou.
 • 25.5. 2020 hlavný investor CP MERCURIUS TRADE, s.r.o. splnil podmienku pre financovanie investičného zámeru prostredníctvom KLUBU INVESTOROV. Predložil originál výpis z listu vlastníctva LV 1922, k.ú. Poprad (848174), obec Poprad a bolo zriadené záložné právo na 100% podiel spoločnosti CP MERCURIUS TRADE, s.r.o.
 • 23.9.2020 dostal hlavný investor CP MERCURIUS TRADE, s.r.o. písomné stanovisko k projektu Rezidencie Jiřího Wolkera. Mesto Poprad súhlasí so zámerom  rekonštrukcie, prístavby a nadstavby pôvodného rodinného domu, súp. č. 463/6 v radovej zástavbe a následnou zmenou na polyfunkčný objekt. Zároveň konštatovalo, že navrhovaná stavba nie je v rozpore so súčasne platným ÚPN mesta Poprad.

PARK LESNÁ*** – 2. fáza – Nová Lesná

Vo Vysokých Tatrách, v obci Nová Lesná sa spoločnosť European investment opportunity, a.s., posunula do 2. fázy projektu Park Lesná*** . Ide o výstavbu rodinných domov TALL & GRAN vo Vysokých Tatrách s unikátnou architektúrou a jedinečným výhľadom. Fundraising prebiehal od 1. júla.

Architekti dali projektu jasné kontúry, stanovili parcely. Na základe ich práce sa vytvorili vizualizácie, ktoré najlepšie vystihli všetky neštandardné architektonické prvky použité v tomto realitnom projekte.

Členovia KLUBU INVESTOROV mali možnosť podieľať sa na tomto investičnom projekte v 2. fáze maximálnou čiastkou spolu 330 000 EUR a tak získať spravodlivý výnos z tohto projektu vo výške 12,18% p.a. 

ŠTATISTIKY

 • Investícia spolu 318 126 EUR.
 • Minimálna investícia 100 EUR.
 • Maximálna investícia 25 000 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 146 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bol 12,18% p.a.
 • Interval vyplácania výnosov pre investora kvartálne.
 • Obdobie investície bolo 36 mesiacov.

Opäť fantastický výsledok! Všetkým zúčastneným investorom ďakujeme!

AKTUALIZÁCIA:

 • 6.8. 2020 bol zriadený vinkulovaný účet v banke ČSOB na základe ktorého banka uvoľní investované peniaze developerovi len v prípade, ak bude zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako vlastník predmetného pozemku s nehnuteľnosťou.
 • 21.8. 2020 hlavný investor European investment opportunities, a.s. splnil podmienku pre financovanie investičného zámeru prostredníctvom KLUBU INVESTOROV. Predložil originál výpis z listu vlastníctva LV č. 914, k.ú. Nová Lesná (841820), obec Nová Lesna, kde sa stal vlastníkom tejto nehnuteľnosti.

GREEN PROJECT – Rodinné domy, Prešov, Na Rúrkach

Ďalším projektom bola výstavba nízkoenergetických rodinných domov v koncepte "Green project" na lukratívnej adrese blízko centra Prešova. Fundraising začal 28. októbra a trval len 5 pracovných dní. Bola to vôbec v histórii platformy najkratšia kampaň, kde sa vyzbieralo ešte viac, ako bola pôvodná stanovená čiastka, nakoľko bolo na účty investorov pripísaných viac finančných prostriedkov.

Členovia KLUBU INVESTOROV mali možnosť podieľať sa na tomto investičnom projekte čiastkou 200 000 EUR, a tak získať pevný výnos z tohto projektu vo výške 14,37% p.a. 

ŠTATISTIKY

 • Investícia spolu 210 998 EUR.
 • Minimálna investícia 100 EUR.
 • Maximálna investícia 30 015 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 107 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bol 14,37% p.a.
 • Interval vyplácania výnosov pre investora kvartálne.
 • Obdobie investície bolo 24 mesiacov.

AKTUALIZÁCIA:

 • 5.11. 2020 bol zriadený vinkulovaný účet v banke ČSOB, na základe ktorého banka uvoľní investované peniaze developerovi len v prípade, ak bude zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako vlastník predmetného pozemku s nehnuteľnosťou.
 • 21.12. 2020 hlavný investor Ci development group, s.r.o. splnil podmienku pre financovanie investičného zámeru prostredníctvom KLUBU INVESTOROV. Predložil originál výpis z listu vlastníctva LV č. 4511, k.ú. Prešov (849502), obec Prešov, kde sa stal vlastníkom tejto nehnuteľnosti.

Bytový dom, Zvolen, Sokolská

Posledným projektom roka 2020 bol bytový dom v 3. najstaršom meste Slovenska, vo Zvolene. Kampaň trvala len 11 dní, keďže sa blížili vianočné sviatky.

Hlavný investor dal tentokrát investorom možnosť podieľať sa na poslednom projekte roka čiastkou 230.000 eur, so spravodlivým výnosom 13,81% p.a. a s dobou investície 18 mesiacov.

ŠTATISTIKY

 • Investícia spolu 231 412 EUR.
 • Minimálna investícia 100 EUR.
 • Maximálna investícia 20 395 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 158 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bol 13,81% p.a.
 • Vyplácanie výnosov pre investora kvartálne.
 • Obdobie investície bolo 18 mesiacov.

AKTUALIZÁCIA:

 • 22.12. 2020 bol zriadený vinkulovaný účet v banke ČSOB, na základe ktorého banka uvoľní investované peniaze developerovi len v prípade, ak bude zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako vlastník predmetného pozemku s nehnuteľnosťou.

Aké sú naše plány a na čo sa môžete tešiť?

Ako sme vyššie spomenuli, od marca tohto roka pracuje naše IT oddelenie na vývoji novej platformy, ktorá zmení branding aj doménu.

Európska únia: Neskrývame to, že pripravujeme portál a KLUB INVESTOROV pre všetkých rezidentov Európskej únie. Radi by sme tak rozšírili povedomie o nás, o našich projektoch a našej značke. Ktokoľvek zo zahraničia, kto bude chcieť, sa môže zúčastniť na investičných príležitostiach, z ktorých vyzbierané peniaze budú prúdiť do Slovenskej republiky.

Lokalita: Našim cieľom je „rozliezť“ sa po celej zemi. Nie je to jednoduché, pretože dôkladne pripraviť investičný projekt je práca na niekoľko mesiacov. No našou ambíciou je dívať sa od západu až po východ nášho Slovenska.

Developeri: Úplne rozumieme, že každý jeden developer, resp. hlavný investor si chráni svoje know-how, postupy a stratégie, akým spôsobom buduje svoje investičné projekty. Preto veríme, že väčšou otvorenosťou voči vám – či už pôjde priebeh realizácie projektov podľa očakávaní alebo nie, resp. či ide lepšie ako bol predpoklad, tak vzrastie dôvera medzi oboma stranami, investor vs. developer. Navyše, niektoré projekty chceme realizovať pod taktovkou našej materskej firmy, aby sme tak dosiahli väčšiu kontrolu nad projektmi a poskytli vám čo najpresnejšie informácie.

Ďakujeme vám všetkým za dôveru a investície v roku 2020. Ďakujeme za vaše podnety, ktoré nás nútia premýšľať tým správnym smerom. Ďakujeme, že podporujete naše projekty a podieľate sa na nich, každý podľa svojich možností.

Želáme vám veľa úspechov, šťastia, zdravia a lásky v roku 2021.

O autorovi
Redakcia Invest in Slovakia
Crowdfundingová platforma Invest in Slovakia vznikla v roku 2019. Odvtedy sprostredkovala investície do slovenských realitných projektov v hodnote 2,3 milióna eur. Trojčlenný tím sa rozrástol na viac ako 15-členný tím špecialistov a investičná platforma zmenila brand na európsky. Každý kvartál obratovo rastie.

Posledné články

Výhodné investovanie do realít netradičným spôsobom

Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |   [email protected] | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment group, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Spoločnosť spĺňa všetky právne mechanizmy aby mohla vykonávať crowdfundingovú činnosť a tak sprostredkovať pôžičky do jednotlivých investičných projektov. Ak sa chcete dozvedieť viac o subjekte, ktorý poskytuje služby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky a ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment group, s.r.o.
crossmenu
sk_SKSlovak