Zdroje príjmu

Spravodlivý systém odmeňovania pre všetkých

Analýza
Tím Invest in Slovakia pripraví detailný plán investičného zámeru, ktorý zverejní v investorských účtoch všetkým registrovaným členom. Pre každú investičnú príležitosť pripravujeme rozsiahle informácie, analýzy, grafy a aj potenciálne riziká investičného projektu. Dávame si záležať na detailných a pravdivých informáciách.
Rozhodnutie
Registrovaný členovia sa na základe pripravených materiálov rozhodnú, či do daného investičného zámeru investujú alebo si počkajú na inú príležitosť. Všetkých členov Invest Clubu vždy predčasne informujeme o novej investícii, aby mali potrebný čas svoje rozhodnutie dôkladne zvážiť a využiť tak poskytnutú príležitosť.
Odmena
Investor, ktorý sa podieľal na investičnom projekte získava spravodlivú odmenu dohodnutú vopred. Odmena vo forme úroku z pôžičky mu bude vyplácaná pasívnym spôsobom. Bez práce. Investor môže počas priebehu realizácie investičného zámeru sledovať progres projektu a aktuálny stav vyplácaných výnosov priamo na svoj investorský účet.

Zelené výstavby

Ambíciou Invest in Slovakia je podporovať projekty, ktoré svojimi vlastnosťami výrazne zlepšia kvalitu života. Takýmto príkladom môžu byť aj rodinné domy "Green project", financované prostredníctvom Invest in Slovakia. "Green project" usiluje o maximalizáciu zelene a prírodných materiálov.
Chcem vidieť viac podobných projektov

Rekonštrukcie

Staré budovy v centrách miest, ktoré prestali plniť akýkoľvek spoločenský význam. Ich rekonštrukciou dokážeme vizuálne a hodnotovo pozdvihnúť okolie a zároveň pripraviť skvelé miesto pre život ľuďom, ktorí môžu bývať v moderných, novo-zrekonštruovaných priestorov.
Chcem vidieť viac podobných projektov

Kto sme 

Pomáhame našim klientom budovať svoje bohatstvo a zároveň pozitívne ovplyvňovať naše okolie, našu planétu. Nad investičnými projektmi stojí skúsený tím ľudí s vyváženou skladbou profesií. Organizovaný, disciplinovaný, proaktívny a sústredený na výsledky. 
Chcem vedieť viac o tíme

Spravuj svoje investičné portfólio bez poplatkov

Vytvorte si pasívne príjmy pravidelne vyplácané na Váš účet a majte pod kontrolou svoje peniaze.
Registrovať sa
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu