Typy pôžičiek

Preferujeme tieto typy pôžičiek, ktoré sú v investičnom crowdfundingovom svete najobľúbenejšie a zároveň sú najbezpečnejšou voľbou kvôli ručeniu hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

Pôžička do výstavby projektu
Pôžička financuje vývoj investičného projektu s vopred definovanou stratégiou predaja. Krátkodobá investícia 1 až 3 roky. 

Financovanie investičného projektu, ktorého zámerom je zhodnotenie majetku výstavbou a následným predajom vo vopred definovaných časových intervaloch. Štandardný developerský obchodný model, kde sa investor podieľa na úspechu hlavného investora. Dlžník sa môže s investormi dohodnúť na priebežnom vyplácaní výnosov z postupného predaja nehnuteľností.

Pôžička s kapitálovým rastom
Pôžička financuje projekt s pravidelnou výplatou z prevádzky a očakáva ďalší výnos z kapitálového rastu. Strednodobý horizont 3 až 10 rokov.

Financovanie investičného projektu, ktorý generuje pre investora pravidelné výnosy z prevádzky a predpokladá svoj kapitálový rast a zhodnotenie majetku v čase, resp. prestavbou. Investor získava pravidelné mesačné výplaty počas celej doby investície a na konci investičného obdobia zhodnotí svoju investíciu úrokom z kapitálového rastu.

Seniorný vs. juniorný veriteľ

1
Seniorná pôžička
Je nadradená voči všetkým iným úverom spoločnosti. To znamená, že pri nútenom predaji majetku dlžníka, je ako prvý uspokojený seniorný veriteľ. Investičná stratégia investície do seniornej pôžičky je kvôli nízkej miere rizika ohodnotená nižším výnosom pre investora.

 Priemerný výnos
7 - 10% p.a.
2
Juniorná pôžička
Je podriadená tej seniornej. To znamená, že pri nútenom predaji majetku dlžníka, je uspokojený najskôr seniorný veriteľ a až v druhom rade juniorný veriteľ. Táto investičná stratégia investície do juniornej pôžičky je kvôli vyššej miere rizika ohodnotená vyšším výnosom pre investora. 

Priemerný výnos
11 - 15% p.a.
3
Kombinovaná pôžička
Kombináciou týchto typov pôžičiek si dovoľujeme maximalizovať výnos pre investora a zároveň udržať nízku mieru rizika. Používa sa hlavne pri akvizícii majetku až po právoplatné stavebné povolenie alebo po prvé fázy výstavby.  Do týchto chvíľ si investor udržiava status seniorného veriteľa investičného projektu. V pokročilejších fázach vývoja, kde je riziko neúspechu investičného projektu nízke, môže do projektu vstúpiť iná finančná inštitúcia, ktorá dofinancuváva investičný projekt v nižších úrokových sadzbách. Znižuje tým náklady projektu a zároveň sa stáva seniorným veriteľom.

Priemerný výnos
9 - 12% p.a.

Nekompromisné previerky

Každý jeden investičný zámer prechádza dôslednou ekonomickou a právnou previerkou. V tíme pracujú výrazné talenty a skúsení profesionáli vo svojom obore, ktorí pri riešení akýchkoľvek situácii nereagujú náhodne. 
Náš tím ľudí

Investičný účet bez poplatkov

Vytvorte si pasívne príjmy pravidelne vyplácané na Váš účet a majte pod kontrolou svoje investície
Registrovať sa
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu