SPRÁVA VÝKONNOSTI: september - december

Date
05.01.2022
Read time

5 minutes

Author

Redakcia Invest in Slovakia - Mária

Posledný kvartál tohto roka priniesol viacero príležitostí, ako zhodnotiť svoje finančné prostriedky. Členom Invest Clubu sme zverejnili 11 kampaní.

Tento kvartál nebol bohatý len na investičné príležitosti, ale aj na mediálnu osvetu našej platformy. Využili sme viacero možností a odprezentovali sme seba, svoju prácu a to, kam chceme smerovať a pokračovať.

O obnove budov sme písali v Hospodárskych novinách, v internetovom časopise Refresher ste nás mohli vidieť v časti Disrupter a na stránke startitup.sk sme prezentovali jedinečnú šancu kapitalizovať na realitnom developerskom boome. V pánskom časopise Formen sme predstavili zaujímavú spoluprácu s MMA bojovníkom Vlastom Čepom, aby sme aj prostredníctvom jeho osoby ako športovca posunuli do sveta myšlienku, že na rezervu je potrebné myslieť od mlada, v malých čiastkach a pravidelne.

Aj tieto kroky a mediálne kampane pomohli k tomu, že sa rozšírila aj základňa investorov - k 31.12. evidujeme 4 802 investorov v Invest Clube.

Úspešne financované projekty

V uplynulých štyroch mesiacoch sme zverejnili 11 kampaní z 5 projektov (BD Ružová I. a II., Viladomy Kukučka III., Schvabi Residenz I. a II. (spolu 4 kampane, vrátane dofinančných), Stavebné pozemky V. Tatry a Mesačné výplaty s kapitálovým rastom I., II. a III.). Spolu sa vyzbierala suma 1 453 835,08 EUR.

Zdroj: investinslovakia.eu, 2021

Štatistiky projektu „BD Ružová, Prešov“

 • Investícia spolu 431 404,07 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 264 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bol 12,10 % p.a.
 • Vyplácanie výnosov – kvartálne.
 • Obdobie investície – 12 mesiacov.
BD Ružová, vizualizácia

Štatistiky projektu „4Q/2021 - výplaty s kapitálovým rastom I. - III."

 • Investícia spolu 264 453,45 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 280 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bol 7,58 % p.a.
 • Kapitálový rast po 36 mesiacoch - 10,5 %
 • Vyplácanie výnosov – mesačne.
 • Obdobie investície – 9 - 36 mesiacov.
Mesačné výplaty s kapitálovým rastom

Štatistiky projektu „Schvabi Residenz, Prešov“

 • Investícia spolu 353 917,68 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 293 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bol 11,68 % p.a.
 • Vyplácanie výnosov – kvartálne (pomerné).
 • Obdobie investície – 24 mesiacov.
Schvabi Residenz, vizualizácia

Štatistiky projektu „Viladomy Kukučka III, Zvolen“

 • Investícia spolu 106 033,27 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 74 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bol 10,80 % p.a.
 • Vyplácanie výnosov – kvartálne (pomerné).
 • Obdobie investície – 12 mesiacov.
Viladomy Kukučka, vizualizácia

Štatistiky projektu „Stavebné pozemky, V. Tatry“

 • Investícia spolu 298 026,61 EUR.
 • Do projektu sa zapojilo 162 investorov.
 • Pevný výnos z tohto projektu bol 13,58 % p.a.
 • Vyplácanie výnosov – kvartálne (pomerné).
 • Obdobie investície – 18 mesiacov.
Stavebné pozemky V. Tatry

Ďakujeme všetkým investorom, ktorí sa zapojili do týchto kampaní a pomohli tak naplniť cieľové čiastky. My vďaka vám rastieme a vaše výnosy sa na oplátku znásobujú.

Veríme, že rok 2022 bude minimálne tak úspešný ako záver tohto starého. Že budete podporovať slovenské projekty a budovať si tak svoj matejok.

Vyplácanie výnosov

Za mesiace september - december developeri vyplatili investorom Invest in Slovakia výnosy zo štrnástich prebiehajúcich projektov vo výške spolu 123 038,20 EUR.

Všetky výnosy sa počas posledného kvartálu vyplácali načas a bez akýchkoľvek omeškaní.

Zdroj: investinslovakia.eu, 2021

Vyplatenie istiny

Projekt Park Lesná I. bol ukončený. K 20. decembru bola vyplatená posledná splátka výnosu, BONUS z projektu aj istina vo výške 171 600 EUR.

Projekt pokračuje dovedením prístupovej cesty a prípravou pozemku na stavebné parcely s inžinierskymi sieťami. Projektoví manažéri každý deň pracujú na tom, aby sa projekt podarilo dostať do zdarného konca. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

Štatistiky platformy Invest in Slovakia

Naše čísla každý deň rastú. Máme z toho veľkú radosť a tešíme sa každému novému členovi a novej investícii.

Z počtu všetkých registrovaných investorov (4 802) je v Invest Clube aktívnych 1 442 overených účtov (ostatné sú v stave registrovaný alebo neverifikovaný). Z toho je spolu 859 aktívnych investorov (tj. investor, ktorý si aspoň 1x poslal kredit).

Medzi investormi dominujú muži, no ani ženy v poslednom období nezaostávajú a čoraz viac z nich má záujem o investovanie do nehnuteľností.

Zdroj: investinslovakia.eu, 2021

Invest in Slovakia sprostredkovala k dnešnému dňu investície vo výške 4 040 527,95 EUR.

Aktuálny stav projektov

Park Lesná***, Vysoké Tatry - projekt je vo fáze územného konania (vyplatenie istiny z kampane č. I. z r. 2019).

Rezidencia Jiřího Wolkera, Poprad - 3.1. developer získal právoplatné územné rozhodnutie.

Green project Prešov, Na Rúrkach - 22.11. developer získal právoplatné stavebné povolenie.

ECO-HYDRO, Spišská Teplica - 8.12. developer získal právoplatné stavebné povolenie.

Sokolka, Zvolen - 8.12. developer získal povolenie o zmene stavby pred dokončením.

Three Hills Home***, Veľká Lomnica - vo fáze riešenia štúdie a projektu.

Projekt Malé Vily - bývanie v menších domoch. Vo fáze riešenia projekčnej časti a akvizície vhodných pozemkov.

Rezidencia M. Kukučína, Zvolen - v stave prípravy projektov pre stavebné povolenie. Začali sa rekonštrukčné práce.

BD Ružová, Prešov - v stave prípravy pre stavebné povolenie. Začali sa rekonštrukčné práce.

Všetkým vám ďakujeme za priazeň a dôveru v starom roku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v tom novom. Nenechajte svoje peniaze len tak ležať. Dovoľte im, aby za vás pracovali, aj keď spíte. Zahrňte do svojho portfólia aj čoraz viac obľúbenejšie realitné projekty a zdieľajte spravodlivé výnosy.

Vytvorte si pasívny príjem. Máte možnosť pozývať svojich známych cez affiliate link vo svojom účte. Tak neváhajte a dovoľte novému roku, aby váš kapitál rástol.

O autorovi
Redakcia Invest in Slovakia
Crowdfundingová platforma Invest in Slovakia sprostredkúva investície do slovenských realitných projektov investorom z celej Európy. Zameriava sa na inovatívne riešenia s prínosom pre okolie. Dlhodobou snahou tímu špecialistov je rozvoj finančnej gramotnosti. Klientom umožňuje prístup k dôkladne prevereným aktívam s rozličnými stratégiami zhodnotenia.

Najnovšie články

Výhodné investovanie do realít netradičným spôsobom

Registrovať sa
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment group, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment group, s.r.o.
crossmenu
sk_SKSlovak