Právna forma investície

Účelová pôžička

Vaša investícia do investičného projektu je účelová pôžička, ktorú poskytujete dlžníkovi na konkrétny účel. Dlžník, v našom prípade vlastník projektu, ručí za dlh hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Invest in Slovakia preveruje históriu dlžníka a vykonáva komplexnú due diligence investičného zámeru prostredníctvom interných špecialistov v rôznych odvetviach.
Typy pôžičiek

Výnosy zo zisku

S dlžníkom uzavierate Zmluvu o pôžičke s ručením, kde sa vopred oboznámite s informáciami o projekte a podmienkami výnosu. Prostredníctvom našej superaplikácie sa dokážete spolupodieľať hneď na niekoľkých investičných projektov súčasne! Detailné informácie o stave Vašich zárobkov nájdete vo svojom účte. Odmeňovaný ste prostredníctvom dohodnutých úrokov z poskytnutej pôžičky. 
Prvé kroky k investícii

Investície chránime

Snažíme sa maximálnou možnou mierou ochrániť investície tým, že sprostredkujeme pôžičky do investičných projektov, ktoré sú považované historicky za jedny z najstabilnejších investícií vôbec. A nimi sú práve nehnuteľnosti.

Majetkom dlžníka
Investície do pôžičiek sú zabezpečené hnuteľným a nehnuteľným majetkom dlžníka. Dlžník ručí majetkom v trhovej hodnote presahujúcej dlh.
Komplexnou previerkou
Preverujeme históriu dlžníka, vykonávame komplexne previerky investičných zámerov vrátane projekčnej, ekonomickej a právnej due diligence. 

Za všetkým je skvelý tím

Naša práca je zložitá a príliš zodpovedná. No vo všetkých smeroch nesmierna kreatívna a inšpiratívna. Preto nikdy nebudeme robiť kompromisy. Chceme získať a udržať si tie najväčšie talenty a poskytnúť im fantastickú víziu s maximálnou podporou pri svojej práci.
Kultúra našej spoločnosti

Investičný účet bez poplatkov

Vytvorte si pasívne príjmy pravidelne vyplácané na Váš účet a majte pod kontrolou svoje peniaze.
Registrovať sa
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu