Koľko stojí investovať firmy?

Pre novoregistrované firmy bez poplatkov do 30.6.2024 (následne od 0,5 % ročne až po 1 % ročne z investovanej čiastky). Táto garancia bezpoplatkovej politiky platí len pre firmy. 
Registrovať firmu
Pre registráciu firmy použite prosím tlačidlo vyššie, alebo tento odkaz: → Registrovať firmu

Na ako dlho viažem svoju investíciu ako firma?

Firmám umožňujeme predčasne vyplatiť investície ✓
V Invest in Slovakia investujete do krátkodobých investícií v priemere od 12 mesiacov do 36 mesiacov. Avšak, jedine firmám umožňujeme vybrať svoju investíciu predčasne, pretože si uvedomujeme dôležitosť firemného cash-flow.
Registrovať firmu
Pre registráciu firmy použite prosím tlačidlo vyššie, alebo tento odkaz: → Registrovať firmu
Zhodnotenie 11 % p.a. - 13 % p.a. Firmám je pridelený osobný firemný manažér s prémiovými podmienkami pre verných klientov.
Predčasná výplata investície do konca nasledujúceho mesiaca od podania žiadosti. Minimálne investičné obdobie je 3 mesiace.
Minimálna investícia už od 5 000 eur. Maximálne 30 000 eur. Firemný osobný manažér môže pripraviť pre firmu VIP prémiové limity nad 30 000 eur s bonusovými podmienkami.

Získajte viac informácii

Kontaktujte firemného manažéra a využite prémiové podmienky pre firmy. Prevedieme Vás registračným procesom a poskytneme ďalšie informácie.
+421 905 548 844
Prečo firma neplatí poplatky?
Invest in Slovakia v roku 2023 sprístupnilo prémiové investovanie pre firmy a ponúklo ako motiváciu garantovanú akciu bez poplatkov do 30.6.2024. Motíváciou je novoregistrované firmy odmeniť a zároveň ich presvedčiť o kvalite investičného prémiového firemného účtu. Sprostredkúvame investície od roku 2019. Doteraz Vlastníci investičných projektov vyplatili 100 % istín a 100 % výnosov podľa zmluvných podmienok.
Ako predčasne vyplatíme firmám investíciu?
Vlastník projektu po žiadosti o predčasnú výplatu investície vždy vyplatí firme do konca nasledujúceho mesiaca 100 % istinu a 50 % (alikvotný) výnos. Ostatných 50 % výnosov sa účtuje ako poplatok za predčasný výber. S predčasným výberom investície sú spojené náklady, a to hlavne s nájdením nového investora ako náhradu pre Vlastníka projektu. Veríme, že touto novou službou zvyšujeme investičný komfort firmám, ktoré svoje investované prostriedky môžu v čase uvoľniť pre potreby firemného cash-flow. Minimálna dĺžka investície pre firmu je 3 mesiace.

Garancie a benefity pre firmy

Bez poplatkov

Čím je nižší poplatok, tým je vyšší výnos. Výnos z akejkoľvek investície ovplyvňuje najmä poplatok. Firmám garantujeme bezpoplatkovú politiku do 30.6.2024. Po tomto dátume s poplatkom od 0,5 % po maximálne 1 % ročne z investovanej čiastky.

Predčasné vyplatenie

Jedine firma môže požiadať o predčasné vyplatenie investície. Do konca nasledujúceho mesiaca od podania žiadosti Vlastník investičného projektu vyplatí firme 100 % istiny a 50 % (alikvotný) výnos.

Prémiové služby firemného manažéra

Firemný osobný manažér je pre firmu k dispozícii 12 hodín denne počas pracovných dní. Okrem expresných informácií odmeňuje verných klientov ďalšími bonusmi. Získajte prémiové neverejné podmienky tým, že sa registrujete ako firma.

Do čoho investujem?

Od roku 2019 sprostredkúvame investície do nehnuteľností, a to prevažne do developerských projektov alebo do nehnuteľností na prenájom. Takéto investície sú zaistené nehnuteľnosťami s maximálnym LTV 80%. V konkrétnom detaile investičnej kampane nájdete transparentné informácie o investícii. Každý jeden investičný projekt podlieha komplexnej právnej a ekonomickej analýze. Od roku 2019 Vlastníci investičných projektov vyplatili investorom späť 100 % istín a 100 % výnosov podľa zmluvných podmienok.
Registrovať firmu
Pre registráciu firmy použite prosím tlačidlo vyššie, alebo tento odkaz: → Registrovať firmu

Ak máte disponibilné zdroje na firemnom účte

Vytvorte si firemný účet a začnite ich zhodnocovať v krátkodobých investičných projektoch s výnosom 11 % p.a. - 13 % p.a.
Ak potrebujete firemné peniaze predčasne vyplatiť, Vlastník projektu Vám do posledného dňa nasledujúceho mesiaca od podania žiadosti vyplatí 100 % istiny a 50 % (alikvótny) výnos.
Firemný investičný účet pre novoregistrované firmy do 30.6.2024 bez poplatkov.
Registrovať firmu
Pre registráciu firmy použite prosím tlačidlo vyššie, alebo tento odkaz: → Registrovať firmu

Sme členmi

FinTech Hub CEE
Otvorený inovačný program pre rýchlejšiu, efektívnejšiu a úspešnejšiu cestu na trh pre FinTech inovácie. | www.fintechhubeurope.com
Fintech & Insurtech, asociácia Slovenska
Vízia a cieľ Finasu je byť súčasťou kľúčového ekosystému finančných, prioritne fintechových centier Európy a naštartovať „Building innovation culture“. | https://finas.sk
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu