Ako moderne financovať Váš biznis

Sme Invest in Slovakia, 1. realitná crowdfundingová investičná platforma na Slovensku, ktorá ponúka Vášmu podnikaniu rýchle a bezproblémové financovanie bez zbytočnej administratívy, byrokracie alebo čakacích lehôt.

Výhody crowdfundingu

Realitný crowdfunding umožňuje jednotlivcom zapojiť sa do investovania do rôznych nehnuteľností, ako sú napr. developerské projekty, domy, byty a komerčné objekty, bez potreby priameho vlastníctva celej nehnuteľnosti.
Uvoľnovanie kapitálu
Pôžičky cez Invest in Slovakia majú ambíciu uvolňovať kapitál na potrebné obdobie, ktorý je dnes uložený v nehnuteľnostiach a je ťažko likvidný, napr. do doby predaja Vašej nehnuteľnosti.
Ochrana vlastného majetku
Oproti banke štatutár neručí za pôžičku vlastným majetkom. Pôžičky sú vo väčšine prípadov zabezpečené hodnotou nehnuteľnosti.
Financovanie pre každého
V prípade pôžičiek cez Invest in Slovakia Vaša firma nepotrebuje dosahovať pozitivne hosdpodárske výsledky, dokonca nepotrebuje byť pri istých typoch pôžičiek ani v prevádzke.
Kombinovaný úver
Pôžička sa môže štrukturálne správať ako podriadený dlh voči banke tj. môžete kombinovať bankový úver s úverom cez Invest in Slovakia.
Náhrada vlastných zdrojov
Pôžička môže priamo nahrádzať vlastné zdroje, ktoré vyžaduje banka k bankovému financovaniu investičného zámeru.
Spätné vyplatenie zdrojov
Prostredníctvom pôžičky cez Invest in Slovakia si môžete spätne vyplatiť z projektu vlastné zainvestované zdroje.

Ako jednoducho a rýchlo získať financovanie

1
Vaša spoločnost si u nás vytvorí firemný účet a zaregistruje se.
2
Pridáte parametre Vašich nehnuteľností, ktoré viete voči pôžičke založiť.
3
Vaša žiadosť s Vašimi požiadavkami prejde vstupnou analýzou, ktoré náš tím vyhodnotí a pripraví Vám ponuku na mieru.
4
Po akceptovaní ponuky sa Vám vygeneruje zmluvná dokumentácia.
5
Zmluvy medzi investormi a žiadateľom o financovanie sa podpisujú online.
6
Po naplnení cieľovej čiastky investormi sa uvoľňujú peniaze do Vašej firmy.
7
Počas celej doby splácania máte pod kontrolou kompletný prehľad Vašich záväzkov.

Typy financovania

Development Loan (DL)

LTV max. 90 %
10 % – 14 % p.a.
12 – 36 mesiacov

Rental Property Loan (RPL)

LTV max. 90 %
8 % – 11 % p.a.
36 – 72 mesiacov

Asset Based Loan (ABL)

LTV max. 70 %
10 % – 20 % p.a.
6 – 24 mesiacov

Asset Based Revolving (ABR)

LTV max. 70 %
10 % – 20 % p.a.
60 mesiacov predschválený úverový rámec

Účely financovania

Akvizičný úver

Financovanie kúpy nehnuteľnosti alebo pozemku na rozvoj podnikania.

Stavebný úver

Financovanie stavebnej činnosti.

Refinančný úver

Preplatenie vlastných zdrojov vložených do nehnuteľností.

Investičný úver

Financovanie nehnuteľnosti v prenájme.

Prevádzkový úver

Krátkodobé financovanie podnikateľskej činnosti.

Bezúčelový úver

Krátkodobé revolvingové financovanie bez účelu.

Aké sú podmienky?

Formy zabezpečenia

1. Seniorné financovanie (záložné právo v 1. poradí)
2. Mezanínové financovanie (záložné právo v 2. poradí)
3. Notárska zápisnica a uznanie dlhu právnickej osoby
4. Spoludlžník

Dlžník

Právnická osoba

Splácanie úrokov

1. Mesačne
2. Kvartálne
3. Polročne
4. Ročne
5. Na konci splatnosti spolu s istinou
6. Predčasné splatenie po 6 mesiacoch bez poplatku

Rýchlosť schválenia

Do 3 týždňov od jej schválenia

Výška financovania

1. Min. 50.000 EUR
2. Max. 500.000 EUR
3. Alebo max. do LTV podľa typu úveru

Kontaktujte nás

Radi odpovieme na všetky Vaše otázky. Stačí, ak nám pošlete správu prostredníctvom emailu, chatu, alebo nám zavoláte na naše tel. číslo.

Výsledky od vzniku našej platformy (2019)

Náš tím profesionálov v oblasti nehnuteľností Vás zbaví starostí a pomôže Vám získať peniaze, ktoré potrebujete na uskutočnenie svojej obchodnej stratégie práve vtedy, keď ich skutočne potrebujete.
12+ mil. €
Zainvestovaných
2+ mil. €
Vyplatené výnosy
8000+
Členov v Invest Clube
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu