Ako získať nový zdroj príjmu

Vytvorte si vlastný účet na platforme investinslovakia.eu a zdieľajte svoj jedinečný odkaz, ktorý nájdete vo svojom profile.

Vašich novo získaných investorov odmeníte Welcome bonusom 1% a oni následne budú dlhodobo odmeňovať Vás.
Odmena pre Vás až 5x
Vás odmeníme 1% z čiastky, ktorú Vami odporučený investor zainvestuje a to až z 5 jeho po sebe idúcich investícií.
Welcome bonus pre Vášho investora 1%
Vy odmeňujete Vášho investora 1% Welcome bonusom z investície
A to v prípade, ak
 sa registruje výlučne prostredníctvom Vášho jedinečného affiliate odkazu a investuje na investinslovakia.eu prvýkrát.
Ako to funguje v praxi?
1. Zaregistrujete sa na investinslovakia.eu a aktivujete Váš investorský účet. 
2. V časti Affiliate nájdete svoj jedinečný Affiliate odkaz. 
3. Odkaz pošlete novému investorovi pre jeho vlastnú registráciu. 
4. Nový investor sa cez Váš odkaz zaregistruje a zainvestuje do ktoréhokoľvek projektu na našej platforme. 
5. Obaja získate odmenu vo výške 1% z investovanej čiastky. 
6. V prehľade investorov môžete sledovať počty Vašich investorov a všetky získané odmeny.

Príklad prehľadu Vašich investorov a odmien:
tabuľka affiliate investorov

Najčastejšie otázky a odpovede

Kde nájdem môj jedinečný affiliate odkaz?

Váš jedinečný affiliate odkaz nájdete vo svojom investorskom účte v Hlavnom menu. Do menu sa dostanete kliknutím na svojho avatara, následne vyberte možnosť "Affiliate".
Ak sa prihlasujete cez počítač, prejdite na hornú lištu.

Ako viem, že sa mi nový kontakt pripíše do môjho affiliate zoznamu?

Ak Váš investor investuje, objaví sa to vo Vašom prehľade. V prehľade sa Vám zobrazí čas investície, ID investora a výška Vašej odmeny.

Čo znamená 5x odmena?

Ak Váš investor investuje, získavate odmenu vo výške 1% z investovanej čiastky. Odmenu však nezískavate len za jednu investíciu, ale až za investície do 5 rôznych projektov, ktoré Váš investor vykoná, resp. vykonal. 

Odmeny budú pripísané okamžite do Vašich disponibilných prostriedkov, odkiaľ si ich môžete bezplatne previesť na Váš bankový účet alebo ich investovať.

Čo je Welcome bonus?

Welcome bonus slúži na privítanie nového, Vami odporučeného investora, ktorý sa registruje prostredníctvom Vášho jedinečného affiliate odkazu. Po investícii nový investor získa 1% z investovanej čiastky k výnosom navyše. Skvelý darček na úvod a motivácia vykonať investíciu.

Aká je priemerná výška investície a intenzita investovania všeobecne?

Platforma investinslovakia.eu sa sústredí na mikro investorov, kde je priemerná výška investície cca 2 000 eur do jedného investičného projektu. Počas kalendárneho roka je zverejnených v priemere 12 investičných projektov. Jeden investor investuje počas roka v priemere do 27% investičných projektov.
Ostatné najčastejšie otázky
Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, od ktorého subjektu Invest in Slovakia dostávate služby, alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky o ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu