Správa výkonnosti platformy Invest in Slovakia za rok 2022

Дата
25.01.2023
Время чтения

4 мин.

Автор

Редакция Инвестируйте в Словакию

Začiatok roka 2022 pokračoval v trende rastu spred minulých rokov. Postupne sa však tento trend pomaly zvrátil a záver sa niesol v duchu neistých makroekonomických podmienok. Počas roka sme Vám už výkony platformy reportovali v čiastkových správach za obdobie január-apríl a máj-august. Záver roka a celkové zhrnutie Vám prinášame v tejto správe.

Schopnosť prispôsobiť sa a v reálnom čase prinášať našim členom optimálne investičné príležitosti vyskúšali hneď niekoľké nástrahy, od vojnového konfliktu na Ukrajine, rastúcej inflácie a pokračujúceho zvyšovania nákladov, cez stúpajúce úrokové sadzby, až po neistote na trhu v závere roka.

Rok 2022 v číslach

 • Мы открыли 70 nových kampaní (podrobné informácie o nich nájdete v celej ponuke projektov alebo v konte investora).
 • Sprostredkovali sme financovanie v hodnote 5 111 601,98 EUR.
 • Developeri našim investorom vyplatili 462 244,46 EUR na výnosoch.
 • Priemerná suma na jednu kampaň 97 835,9 EUR.
 • Invest Club sa rozrástol o 2 196 nových členov.
 • Priemerná jednorázová investícia 1 142,65 EUR.
 • Najnižšií investovaný obnos za tento rok jedným investorom bol 100 EUR.
 • Najvyššií investovaný obnos za tento rok jedným investorom bol 199 144 EUR.
 • Priemerný úrok na kampaniach v roku 2022 dosiahol 12,04% p.a.
Bytový dom Ružová - najobľúbenejší projekt minulého roka

Za rok 2022 z viacerých, avšak najmä právnych dôvodov prevládali projekty "interné", teda projektované a vlastnené cez "SPV" (special purpose vehicle - viac o téme здесь) v rámci skupiny Ci investment. Postupne priberáme viaceré "externé" projekty a v budúcom roku v tom plánujeme pokračovať.

Okrem nadpriemerných výnosov zaskórovala na našej platforme spoľahlivosť. Aj napriek skomplikovanej situácii na trhu sa u nás v roku 2022 neoneskorili žiadne výplaty istín, ani výnosov. 100 % výplat prebehlo na čas, podľa vopred stanovených termínov splátkového kalendára.

Dôležitými novinkami z konca roka sú členstvá vo fintechových asociáciách FINAS a fintechhub, kde sa ako jediný zástupca investičného realitného crowdfundingu aktívne zúčastňujeme na odborných konferenciách a komunitných stretnutiach, propagujeme inovatívne prístupy v oblasti finančných technológií a komentujeme aktuálne dianie na finančnom trhu.

Výhľad na rok 2023

Čo nás po úspešnom uplynulom roku čaká? Firma má zdravú ambíciu rásť a pokračovať v sprostredkúvaní investičných príležitostí pre čoraz viac investorov, čoskoro aj na nových trhoch. Zároveň nás čakajú spolupráce na projektoch externých, s rôznymi overenými developermi. Naše aktivity v tomto roku vymedzujú tieto míľniky:

 • Získanie licencie a teda aj dohľadu NBS, na ktoré sa naša firma chystá už od minulého roka.
 • Otvorenie nových externých spoluprác s tretími stranami.
 • Nová, prehľadnejšia verzia aplikácie Invest in Slovakia s novými možnosťami a následne aj zverejnenie jej stiahnuteľnej, mobilnej verzie pre IOS, aj Android.
 • Spustenie služby MARKETPLACE, ktorá našim investorom umožní medzi sebou predávať a kupovať investičné podiely už existujúcich projektov.
 • Vydávanie nového formátu podcastu ДЕНЬГИ ГОВОРЯТ s novými hosťami z praxe.
Viac informácií v článku: Čo čaká crowdfunding v roku 2023?

Aj pri plánovanom raste bude ale kľúčovým slovom tohto roka rozvaha. Analýzy ukazujú, že trh realitného crowdfundingu čaká v budúcich rokoch rýchly vývoj a rast. Našim primárnym cieľom teda bude pripraviť sa naň tak, aby bola naša platforma v tej najlepšej možnej situácii ho využiť.

Čo môžu čakať naši investori?

Aj v tomto roku plánujeme zvýšiť celkový obnos spostredkovaných investícií. Najväčšou zmenou bude spúšťanie väčších kampaní s dlhším obdobím crowdfundingu - investori tak dostanú viac času alokovať ich kapitál a robiť informované rozhodnutia.

Vyššie sme už spomenuli postupné priberanie nových externých projektov. Rast úrokových sadzieb povedie k zvýšenému záujmu o crowdfunding medzi dlžníkmi. Tým, že banky sa v súčasnosti v podobných investíciách uskromňujú, pre našu platformu rastú príležitosti pre výber a upísanie kvalitných investícií s vysokou likviditou a silným kolaterálom, ktoré radi zaradíme do našej ponuky.

Об авторе
Редакция Инвестируйте в Словакию
Краудфандинговая платформа Invest in Slovakia является посредником в инвестициях в словацкие проекты недвижимости для инвесторов со всей Европы. Она фокусируется на инновационных решениях, приносящих пользу окружающей местности. Долгосрочной задачей команды специалистов является развитие финансовой грамотности. Она предоставляет клиентам доступ к тщательно проверенным активам с различными стратегиями повышения стоимости.

Последние статьи

Прибыльное инвестирование в недвижимость нетрадиционным способом

Зарегистрироваться
Политика конфиденциальности   |   Условия использования портала   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest в Словакии управляется компанией Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Словакия.
Если вы хотите узнать больше о том, в каком подразделении Invest in Slovakia вы получаете услуги, или если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат в приложении Invest in Slovakia или по электронной почте по адресу [email protected]. Платформа investinslovakia.eu не предоставляет консультаций по инвестициям, и индивидуальные инвесторы должны принимать собственные решения или, если они не уверены в выгодности для них какой-либо инвестиции, обращаться за независимой профессиональной помощью. Стоимость инвестиций может повышаться или понижаться в зависимости от развития рынка и непредвиденных обстоятельств. Имейте в виду, что при инвестировании в кредиты ваш капитал подвержен рискам и не подлежит никакому механизму защиты. Для получения дополнительной информации см. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (наиболее распространенные вопросы и ответы на них).
NBS. На основании Постановления (ЕС) 2020/1503 Европейского парламента и Совета от 7 октября 2020 года о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Постановление (ЕС) 2017/1129 и Директиву (ЕС) 2019/1937 ("Постановление о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса"), краудфандинг является юридически регулируемой деятельностью. Исходя из характера рассматриваемого Постановления, предполагается, что органом, уполномочивающим и контролирующим деятельность поставщиков услуг краудфандинга в Словацкой Республике, является Министерство финансов Словацкой Республики или Национальный банк Словакии. Как поставщик услуг краудфандинга, мы приветствуем эти усилия Европейского парламента и готовы активно участвовать в реализации Регламента с целью уточнения и установления единых правил для краудфандинга как в Словакии, так и во всем Европейском Союзе.
Авторское право © 2021, Ci investment, s.r.o.
крестменю