FinTech Media Choice - Čo prináša budúcnosť?

Дата
06.01.2023
Время чтения

4 мин.

Автор

Редакция Инвестируйте в Словакию

Načerpajte informácie z výberu článkov iných médií. Naše zhrnutie každého z nich Vám ušetrí čas. Nájdete tu novinky zo sveta financií, technológií, aj nehnuteľností. Príjemné čítanie!

Sam Bankman-Fried z FTX sa zriekol všetkých obvinení

V apríli majú obhajcovia predložiť argumenty spochybňujúce platnosť obvinení, na ktoré budú prokurátori reagovať. Ústne vyjadrenia boli stanovené na 18. mája. Ku kaucii (stanovenej koncom minulého roka na 250 mil. dolárov) sudca doplnil zákaz prístupu ku kryptomenám alebo aktívam FTX alebo Alameda Research alebo k akémukoľvek majetku zakúpenému z prostriedkov týchto spoločností. Mená oboch rodičov boli v súdnych dokumentoch redigované potom, čo dostávali dostávali „nepretržitý tok výhražnej korešpondencie vrátane správ vyjadrujúcich želanie, aby utrpeli fyzickú ujmu".

28-ročná Carolyn Ellisonová, ktorá viedla spoločnosť Alameda, a 29-ročný Gary Wang, ktorý bol spoluzakladateľom spoločnosti FTX, sa priznali k obvineniam z podvodu a spolupracujú s prokuratúrou v snahe o zhovievavosť. Obaja sú tiež na slobode na kauciu.

10 zmien pri druhom a prvom pilieri

Medzi tie pozitívne patrí, že prvý pilier sa naviaže na strednú dĺžku života a pribudne rodičovský bonus. Sporenie v II. pilieri bude lacnejšie, vďaka zrušeniu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu a zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. DSS si bude účtovať iba odplatu za správu majetku (za 2023 0,45 %, za 2024 0,425 % a od roku 2025 vo výške 0,4 %). Zjednoduší sa aj prestup medzi DSS a platenie dobrovoľných príspevkov.

Na druhej strane v rokoch 2023 a 2024 príspevky do druhého piliera neporastú, ale budú zmrazené na úrovni 5,5 %.

Vstup do II. piliera bude automatický - Každý, komu po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkové poistenie , bude mať 180 dní, aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak zmluvu neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS pridelí automaticky. Zavedie sa aj takzvaná predvolená investičná stratégia, kombinujúca sporenie v indexovom a dlhopisovom dôchodkovom fonde podľa veku sporiteľa.

Technickí riaditelia predpovedajú kľúčové technologické trendy na rok 2023

Michael Kagan, Nvidia

Ak bol rok 2022 rokom, keď sa metaverse dostalo do celosvetovej pozornosti, potom rok 2023 bude rokom, keď sa stane realitou pre používateľov všetkých druhov: spotrebiteľov, zamestnancov, výskumníkov a ďalších.

V roku 2023 budeme tiež svedkami dramatického nárastu dostupnosti ľahko prijateľných, plne podporovaných pracovných postupov umelej inteligencie založených na tzv. transformačných modeloch. AI sa stane základom platforiem na spracovanie údajov a nevyhnutným motorom každej firmy a podniku.

Jeremy Legg, AT&T

Od vytvorenia prvého 5G pripojenia neustále robíme veľké pokroky vo vývoji a zavádzaní tejto sieťovej technológie. Vďaka našim "okrajovým zónam" sme prepojili naše 5G s poskytovateľmi cloud computingu, aby sme vytvorili dokonalý súbor vývojárskych nástrojov pre našich firemných zákazníkov.

Myslíme si, že tieto technológie majú transformačný význam, či už ide o nasadenie ľahkých aplikácií rozšírenej reality v maloobchodných predajniach, továrňach a nemocniciach, alebo o prepojenie automobilov spôsobom, ktorý slúži vodičom aj cestujúcim.

Amit Verma, Comcast Business

V uplynulých rokoch podniky prijímali zmeny závratnou rýchlosťou. V roku 2023 budú technologickí lídri posudzovať vplyv týchto zmien, zvyšovať prevádzkovú efektívnosť a zabezpečovať podnik - a mnohí budú hovoriť o SASE (secure access security edge). Táto nová technologická kategória, ktorá spája viaceré sieťové a bezpečnostné funkcie do jedného riešenia, je oblasťou, ktorú bude spoločnosť Comcast Business naďalej rozširovať.

Michael Schmidt, DataRobot

Investície do umelej inteligencie pokračovať, a to najmä v podnikoch, ktoré najviac ovplyvňuje narušenie hospodárstva a dodávateľského reťazca. Využijú ju aj finančné služby, maloobchod, zdravotníctvo a výroba. Spoločnosti, ktoré budú viac investovať do nástrojov na úplnú integráciu AI do svojho podnikania, budú lepšie schopné zvládnuť neistotu na trhu a dosiahnuť dlhodobý úspech.

Kim Sungjoon, KSOE

Plánujeme sa zamerať na technológie, ktoré poháňajú "transformáciu oceánov" tým, že využívajú obnoviteľnú energiu s ekologickými technológiami a dátovými platformami AI. Sme odhodlaní zásadne zmeniť spôsob využívania a skúmania oceánov vytvorením udržateľných, inteligentných lodí na prepravu energie, znížením uhlíkovej stopy pomocou umelej inteligencie a analýzy globálnych námorných údajov a využitím technológie autonómnej navigácie, ktorá umožní bezproblémovejšie cestovanie po našich oceánoch.

Об авторе
Редакция Инвестируйте в Словакию
Краудфандинговая платформа Invest in Slovakia является посредником в инвестициях в словацкие проекты недвижимости для инвесторов со всей Европы. Она фокусируется на инновационных решениях, приносящих пользу окружающей местности. Долгосрочной задачей команды специалистов является развитие финансовой грамотности. Она предоставляет клиентам доступ к тщательно проверенным активам с различными стратегиями повышения стоимости.

Последние статьи

Прибыльное инвестирование в недвижимость нетрадиционным способом

Зарегистрироваться
Политика конфиденциальности   |   Условия использования портала   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest в Словакии управляется компанией Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Словакия.
Если вы хотите узнать больше о том, в каком подразделении Invest in Slovakia вы получаете услуги, или если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат в приложении Invest in Slovakia или по электронной почте по адресу [email protected]. Платформа investinslovakia.eu не предоставляет консультаций по инвестициям, и индивидуальные инвесторы должны принимать собственные решения или, если они не уверены в выгодности для них какой-либо инвестиции, обращаться за независимой профессиональной помощью. Стоимость инвестиций может повышаться или понижаться в зависимости от развития рынка и непредвиденных обстоятельств. Имейте в виду, что при инвестировании в кредиты ваш капитал подвержен рискам и не подлежит никакому механизму защиты. Для получения дополнительной информации см. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (наиболее распространенные вопросы и ответы на них).
NBS. На основании Постановления (ЕС) 2020/1503 Европейского парламента и Совета от 7 октября 2020 года о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Постановление (ЕС) 2017/1129 и Директиву (ЕС) 2019/1937 ("Постановление о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса"), краудфандинг является юридически регулируемой деятельностью. Исходя из характера рассматриваемого Постановления, предполагается, что органом, уполномочивающим и контролирующим деятельность поставщиков услуг краудфандинга в Словацкой Республике, является Министерство финансов Словацкой Республики или Национальный банк Словакии. Как поставщик услуг краудфандинга, мы приветствуем эти усилия Европейского парламента и готовы активно участвовать в реализации Регламента с целью уточнения и установления единых правил для краудфандинга как в Словакии, так и во всем Европейском Союзе.
Авторское право © 2021, Ci investment, s.r.o.
крестменю