Čo čaká crowdfunding v roku 2023?

Дата
18.01.2023
Время чтения

3 мин.

Автор

Najnovšie prieskumy a analýzy (citované nižšie) ukazujú, že aj napriek spomaleniu európskych národných ekonomík, spôsobenému zhoršením geopolitickej situácie, bude rok 2023 pre trh realitného crowdfundingu na Slovensku a Česku prelomový. V tom dobrom zmysle slova. Nahráva tomu nielen očakávaný pokles inflácie, prasknutie realitnej bubliny a banková regulácia hromadného investovania, ale aj obrovské sumy peňazí ležiace bez využitia na bežných a sporiacich účtoch drobných sporiteľov a nedostatok vhodných strednodo výkonných investičných nástrojov.

Анализ

Na poli investícií a financií je snáď najčastejšie skloňovaným slovom posledných mesiacov roku 2022 termín „inflácia“. Firmy túto čarovnú formulku často využívajú vo svojej obchodnej komunikácii a nabádajú tak spotrebiteľov, aby infláciu porazili dobre riadenou investíciou.

Ide o logický a premyslený ťah. Teda väčšinou. Za týmto marketingovým trikom sa však skrýva drobná výpočtová chyba. Aktuálna miera inflácie v januári 2023 dosahuje približne 16 % - ako na Slovensku, tak aj v Česku. Z tohto faktu vyplýva, že na investíciách do dostupných investičných produktov sa teraz v krátkodobom horizonte zarobiť určite nedá. Medzi finančníkmi sa hovorí skôr o zmiernení dopadu inflácie pri podstúpení nízkeho, či stredného investičného rizika. Ak vypustíme:

  1. akciový trh a s ním súvisiace produkty, kde se volatilita pohybuje medzi 20–30 % zisku, ale rovnako tak aj straty (NASDAQ v roku 2022 prepadol o 33 %) – aj preto sa využíva hlavne pri dlhodobomm časovom horizonte,
  2. podielové fondy, ktoré sa svojou výkonnosťou ani zďaleka nepribližujú zmieňovanej výške inflácie a
  3. blockchain, ktorý sa kvôli globálnej kauze krachu FTX (môže nasledovať aj Crypto.com a BlockFi) aspoň na čas ocitne v nemilosti a stiahne tak so sebou aj väčšinu ponúk s nálepkou “crypto” – nakoľko tie automaticky získajú výrazný “red flag”,

neostáva už mnoho možností, ako relatívne bezpečne udržať hodnotu peňazí s relatívne vysokou mierou zhodnotenia (resp. nízkou mierou znehodnotenia) a výhľadom na aspoň minimálny zisk v momente, kedy sa miera inflácie (opäť) dostane na hodnotu jednociferného čísla. Vhodnú alternatívu pre krátkodobú investičnú stratégiu s horizontom 9–18 mesiacov môže ponúknuť práve realitný crowdfunding, kde sa zhodnotenie investície pohybuje v pásme medzi 10 a 14 % p.a. Naviac je zaistený nehnuteľným majetkom a ponúka prijateľnú likviditu.

Predikcia vývoja trhu realitného crowdfundingu

Z pohľadu dynamiky crowdfundingového trhu je dnes najsilnejšou hnacou silou potreba finančných prostiedkov, ktorá pramení z výrazného nárastu komerčnej realitnej činnosti - výstavby nových bytových domov, nemocníc a ďalších komerčných objektov. Tento tlak vytvára nové príležitosti pre produktovú a regionálnu expanziu už existujúcich crowdfundingových platforiem, ako aj vznik nových. Úvery na výstavbu získané prostredníctvom nich sa naviac stávajú novým zdrojom financovania pre hlavné stavebné odvetvie - rezidenčnú a priemyselnú výstavbu. To investorom umožňuje vyhnúť sa nákupu celého projektu. Nehľadiac na značné urýchlenie celého procesu financovania.

Čo sa týka technologických inovácií, bez ohľadu na zmienenú situáciu, ktorú aktuálne zažíva blockchain ako investičný nástroj, zažijeme v nasledujúcích rokoch prudký nárast integrácie tejto technológie do realitných transakcií, čo tiež výrazne urýchli rast trhu. Popri zavádzaní inteligentných zmlúv a tokenizácie poskytne realitný crowdfunding postavený na blockchaine riadenú, decentralizovanú platformu pre financovanie a správu nehnuteľností.

Ľahká a bezpečná výmena finančných prostriedkov a dát medzi investormi a vlastníkmi cez blockchain opäť posunie peer-to-peer finanocovanie realitných podnikov a prepíše tak súčasný štandard.

Источник: Polaris Market Research Analysis

Globálny pohľad na výkonnosť trhu je veľmi pozitívny. Za obdobie 2021/2022–2030 dosiahne hodnota zloženého ročného tempa rastu (CAGR) v roku 2030 okolo 25 %, niektoré zdroje však uvádzajú až úctyhodných 45 %. Naplnenie tejto predikcie podporuje trend globálnej industrializácie a už zmienených požiadavkov na výstavbu predovšetkýn komerčných nehnuteľností a tiež stále priaznivejších legislatíva a regulatorika národných bánk. Zajímavosťou z pohľadu objemu investícií je prognóza rastu inštitucionálneho sektora, teda inštitucionálnych investorov z radu životných poisťovní a penzijných fondov, ktoré obvykle investujú čiastky nad 10 miliónov USD v rámci jednej transakcie, čo umožní crowdfundingovým platformám získať veľmi rýchlo slušný finančný balík.

Čo z toho vyplýva?

Samostatnou kapitolou predikcie vývoja a výkonnosti trhu realitného crowdfundingu tvorí oblasť rizík a risk managementu. Tempo rastu bude závisieť nielen na príležitostiach, ale tiež na renomé a kredibilite samotného sektora. Inými slovami, ak budeme zažívať podobné situácie spojené s investičnými podvodmi a krachmi platforiem ako napríklad u krypta, budú mať takéto prípady priamy dopad na dôveryhodnosť crowdfundingu a ochotu investorov investovať.

Tu bude platiť pravidlo férového a čistého biznisu dvojnásobne, aj keď ide o investovanie, s ktorým sa už z princípu vždy spája riziko straty. Alebo možno práve preto. Z pohľadu psychologického tlaku investičného rizika na investorov budú mať jasnú výhodu sprostredkovatelia, ktorí budú zaisťovať investície nehnuteľným majetkom a ďalšími fyzickými formami krytia, narozdiel od zaistenia vysoko nelikvidnými cennými papiermi.

Об авторе
Редакция Инвестируйте в Словакию
Краудфандинговая платформа Invest in Slovakia является посредником в инвестициях в словацкие проекты недвижимости для инвесторов со всей Европы. Она фокусируется на инновационных решениях, приносящих пользу окружающей местности. Долгосрочной задачей команды специалистов является развитие финансовой грамотности. Она предоставляет клиентам доступ к тщательно проверенным активам с различными стратегиями повышения стоимости.

Последние статьи

Прибыльное инвестирование в недвижимость нетрадиционным способом

Зарегистрироваться
Политика конфиденциальности   |   Условия использования портала   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest в Словакии управляется компанией Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Словакия.
Если вы хотите узнать больше о том, в каком подразделении Invest in Slovakia вы получаете услуги, или если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат в приложении Invest in Slovakia или по электронной почте по адресу [email protected]. Платформа investinslovakia.eu не предоставляет консультаций по инвестициям, и индивидуальные инвесторы должны принимать собственные решения или, если они не уверены в выгодности для них какой-либо инвестиции, обращаться за независимой профессиональной помощью. Стоимость инвестиций может повышаться или понижаться в зависимости от развития рынка и непредвиденных обстоятельств. Имейте в виду, что при инвестировании в кредиты ваш капитал подвержен рискам и не подлежит никакому механизму защиты. Для получения дополнительной информации см. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (наиболее распространенные вопросы и ответы на них).
NBS. На основании Постановления (ЕС) 2020/1503 Европейского парламента и Совета от 7 октября 2020 года о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса и внесении изменений в Постановление (ЕС) 2017/1129 и Директиву (ЕС) 2019/1937 ("Постановление о европейских поставщиках услуг краудфандинга для бизнеса"), краудфандинг является юридически регулируемой деятельностью. Исходя из характера рассматриваемого Постановления, предполагается, что органом, уполномочивающим и контролирующим деятельность поставщиков услуг краудфандинга в Словацкой Республике, является Министерство финансов Словацкой Республики или Национальный банк Словакии. Как поставщик услуг краудфандинга, мы приветствуем эти усилия Европейского парламента и готовы активно участвовать в реализации Регламента с целью уточнения и установления единых правил для краудфандинга как в Словакии, так и во всем Европейском Союзе.
Авторское право © 2021, Ci investment, s.r.o.
крестменю