Pilotná kampaň "Mesačné výplaty s kapitálovým rastom" zafinancovaná

Date
19.10.2021
Read time

3 minutes

Author

Redakcia Invest in Slovakia - Mária

Po úspešných kampaniach typu "Realitný projekt" sme sa pustili do novej výzvy - do série kampaní typu "Kapitálový rast".

Spracovali sme analýzy a myšlienku nového biznis modelu a v INVEST CLUBE sme zverejnili novú príležitosť - RENT (nájom).

Išlo o biznis model, kedy Hlavný investor financuje výstavbu, resp. nákup nehnuteľností s výhodnou, resp. podhodnotenou cenou s cieľom pokračovať v prevádzke / prenájme nehnuteľností (najmä bytov, apartmánových domov, rekreačných nehnuteľností, priemyselných objektov, kancelárskych priestorov), čo umožní Hlavnému investorovi:

 • generovať pravidelné mesačné výnosy z prenájmu alebo prevádzky nehnuteľností a súčasne
 • dosiahnuť kapitálový výnos z rastu cien nehnuteľností na základe vývoja ponukových cien nehnuteľností a analýz trhových faktorov.

Čo z toho má investor?

Investor pri tomto type projektu profituje hneď 2x:

 1. Pravidelné mesačné výnosy (ďalej len ako “mesačné výplaty”) z prenájmu alebo prevádzky nehnuteľností a súčasne
 2. Extra výnos na konci investičného obdobia (ďalej len ako "kapitálový výnos") spôsobený nárastom hodnoty nehnuteľností v čase, alebo rekonštrukciou, resp. prestavbou. 

Súčasná investičná crowdfundingová kampaň primárne slúžila na financovanie nákupu týchto nehnuteľnosti a ich prevádzku.

Členovia INVEST CLUBU mali možnosť zúčastniť sa tejto investície, zdieľať tak pravidelnú mesačnú výplatu 7,58% p.a. a zároveň na konci investičného obdobia (tzn. pre túto investičnú kampaň po 36 mesiacoch) získať kapitálový výnos vo výške 10,5% z vkladu.

Dá sa vybrať skôr?

Áno. Tento model umožňuje investorom vyplatiť istinu skôr. Môže sa to udiať za týchto podmienok:

Už po 9 mesiacoch si môže investor požiadať o vyplatenie istiny a pomernej časti mesačnej výplaty (úrokového výnosu bez kapitálového výnosu) za predpokladu, že Invest in Slovakia nájde záujemcu o postúpenie takejto investície alebo Hlavný investor odsúhlasí predčasné vyplatenie istiny z vlastných zdrojov.

Potrebný čas predčasného vyplatenia istiny je do 3 mesiacov od momentu vyžiadania. Tzn. Od 9 - 35 mesiacov si investor môže požiadať o vyplatenie istiny s pomernou časťou mesačnej výplaty bez výnosu z KAPITÁLOVÉHO RASTU.

Existuje niekoľko skvelých dôvodov, prečo investovať do tohto BIZNIS MODELU:

 1. Unikátny investičný model, ktorý na jednej strane generuje investorom mesačné výplaty z prevádzky (úrokové výnosy) a súčasne aj výplatu z Kapitálového rastu zo zhodnotenia nehnuteľností.
 2. Mesačná výplata z prenájmu (úrokový výnos) pre investora je 7,58% p.a. a následné zhodnotenie investície na konci investičného obdobia, kapitálový výnos, vo výške 10,5% z vkladu (po 36 mesiacoch).
 3. Pasívne príjmy už od minimálnej investovanej čiastky 100 eur.
 4. Členovia INVEST CLUBU, ktorí sa zapoja do tejto investičnej kampane dostanú kompletné informácie o stave aktív vs. pasív v ročnej správe.
 5. Investícia do investičného projektu bude zabezpečená majetkom (hnuteľným aj nehnuteľným) financovaným prostredníctvom tejto crowdfundingovej kampane. Bližšie v sekcii Bezpečnosť a záruky.

Štatistiky projektu "4Q/2021 - výplaty s kapitálovým rastom (I)":

 • Investícia spolu 111 063 EUR.
 • Minimálna investícia 100 EUR.
 • Do kampane sa zapojilo 102 investorov.
 • Pevný výnos z projektu bol 7,58% p.a. (ročne).
 • Kapitálový rast po 36 mesiacoch 10,5% z vkladu.
 • Vyplácanie výnosov je mesačné.
 • Obdobie investície je 9 -36 mesiacov.

V stredu sme spustili BONUS +1%. Vy ste neváhali. Opäť ste zareagovali rýchlo a za 4 pracovné dni ste kampaň naplnili svojimi vkladmi.

Ďakujeme vám, milí investori, za vaše investície!

Sledujte našu webstránku, facebookovú stránku. Dnes sme zverejnili novú investičnú príležitosť. Neváhajte a buďte medzi prvými!

O autorovi
Redakcia Invest in Slovakia
Crowdfundingová platforma Invest in Slovakia vznikla v roku 2019. Odvtedy sprostredkovala investície do slovenských realitných projektov v hodnote 2,3 milióna eur. Trojčlenný tím sa rozrástol na viac ako 15-členný tím špecialistov a investičná platforma zmenila brand na európsky. Každý kvartál obratovo rastie.

Posledné články

Výhodné investovanie do realít netradičným spôsobom

Ochrana osobných údajov   |   Podmienky používania portálu   |   +421 910 548 844   |   [email protected] | Invest in Slovakia prevádzkuje spoločnosť Ci investment group, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovensko.
Spoločnosť spĺňa všetky právne mechanizmy aby mohla vykonávať crowdfundingovú činnosť a tak sprostredkovať pôžičky do jednotlivých investičných projektov. Ak sa chcete dozvedieť viac o subjekte, ktorý poskytuje služby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky a ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
Copyright © 2021, Ci investment group, s.r.o.
crossmenu
sk_SKSlovak