Výnosy

Spravodlivý systém odmeňovania pre všetkých

Analýza
Tím Invest in Slovakia pripraví detailný plán investičného zámeru, ktorý zverejní v investorských účtoch všetkým členom Invest Clubu. Pre každú jednu investičnú príležitosť pripravujeme rozsiahle informácie, analýzy, grafy a aj potenciálne riziká investičného projektu. Dávame si záležať na detailných a pravdivých informáciách.
Rozhodnutie
Registrovaný členovia Invest Clubu sa na základe pripravených materiálov rozhodnú, či do daného investičného zámeru investujú alebo si počkajú na inú príležitosť. Všetkých členov Invest Clubu vždy predčasne informujeme o novej investícii, aby mali potrebný čas svoje rozhodnutie dôkladne zvážiť a využiť tak poskytnutú príležitosť.
Odmena
Investor, ktorý sa podieľal na investičnom projekte získava spravodlivú odmenu dohodnutú vopred. Odmenu vo forme úroku z pôžičky investor získa pasívnym spôsobom. Bez práce. Pre členov v Invest Clube je zaslúžená a spravodlivá, pretože podstupujú investičné riziká, ktoré pri SWOT analýzach pre každý jeden projekt opisujeme.

Green project

Ambíciou Invest in Slovakia je podporovať projekty, ktoré svojimi vlastnosťami výrazne zlepšia kvalitu života. Takýmto príkladom môžu byť rodinné domy "Green project", financované prostredníctvom Invest in Slovakia. "Green project" usiluje o maximalizáciu zelene a prírodných materiálov.
Chcem vidieť viac podobných projektov

Rekonštrukcie

Staré budovy v centrách miest, ktoré prestali plniť akýkoľvek spoločenský význam. Ich rekonštrukciou dokážeme vizuálne a hodnotovo pozdvihnúť okolie a zároveň pripraviť skvelé miesto pre život ľuďom, ktorí môžu bývať v moderných, novo-zrekonštruovaných priestorov.
Chcem vidieť viac podobných projektov

Kto sme 

Od roku 2019 spájame ľudí z celého sveta prostredníctvom finančnej superaplikácie a strategický plánujeme investície do výnimočných projektov. Naší zákazníci pochádzajú z celej Európy. Každý jeden investičný projekt prechádza prísnou due diligence a dbá na kľúčové hodnoty: 1.) bezpečnosť, 2.) spravodlivý výnos, 3.) prínos pre naše okolie. Pomáhame naším klientom budovať svoje bohatstvo a zároveň pozitívne ovplyvňovať našu planétu. 

Spravuj svoje investičné portfólio bez poplatkov

Vytvorte si pasívne príjmy pravidelne vyplácané na Váš účet a majte pod kontrolou svoje peniaze.
© 2021 Invest in Slovakia prevádzkuje slovenská spoločnosť Ci investment group, s.r.o. Spoločnosť spĺňa všetky právne mechanizmy aby mohla vykonávať crowdfundingovú činnosť a tak sprostredkovať pôžičky do jednotlivých investičných projektov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o subjekte, ktorý poskytuje služby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom chatu v aplikácii Invest in Slovakia, alebo emailom na [email protected]. Platforma investinslovakia.eu neposkytuje investičné poradenstvo a individuálni investori by sa mali rozhodovať sami alebo hľadať nezávislé odborné poradenstvo, ak si nie sú istí vhodnosťou akejkoľvek investície pre ich individuálne potreby. Hodnota investícií môže stúpať, ale aj klesať v závislosti od vývoja trhu a nepredvídaných okolností. Majte na pamäti, že pri investovaní do pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. Viac informácií sa dozviete v sekcii FAQ (najčastejšie otázky a ich odpovede).
NBS. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) sa crowdfunding stane legislatívne regulovanou činnosťou. Z povahy predmetného nariadenia sa predpokladá, že orgánom povoľujúcim činnosť poskytovateľov služieb hromadného financovania a vykonávania dohľadu nad nimi bude v rámci Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska. Ako poskytovateľ služieb hromadného financovania vítame túto snahu Európskeho parlamentu a sme pripravení aktívne sa podieľať na implementácii Nariadenia s cieľom sprehľadniť a nastaviť jednotné pravidlá crowdfundingu v rámci Slovenska ako aj celej Európskej únie.
crossmenu