Ako moderne financovať Váš biznis

Sme Invest in Slovakia, 1. realitná crowdfundingová investičná platforma na Slovensku, ktorá ponúka Vášmu podnikaniu rýchle a bezproblémové financovanie bez zbytočnej administratívy, byrokracie alebo čakacích lehôt.

Výhody crowdfundingu

Realitný crowdfunding umožňuje jednotlivcom zapojiť sa do investovania do rôznych nehnuteľností, ako sú napr. developerské projekty, domy, byty a komerčné objekty, bez potreby priameho vlastníctva celej nehnuteľnosti.
Uvoľnovanie kapitálu
Pôžičky cez Invest in Slovakia majú ambíciu uvolňovať kapitál na potrebné obdobie, ktorý je dnes uložený v nehnuteľnostiach a je ťažko likvidný, napr. do doby predaja Vašej nehnuteľnosti.
Ochrana vlastného majetku
Oproti banke štatutár neručí za pôžičku vlastným majetkom. Pôžičky sú vo väčšine prípadov zabezpečené hodnotou nehnuteľnosti.
Financovanie pre každého
V prípade pôžičiek cez Invest in Slovakia Vaša firma nepotrebuje dosahovať pozitivne hosdpodárske výsledky, dokonca nepotrebuje byť pri istých typoch pôžičiek ani v prevádzke.
Kombinovaný úver
Pôžička sa môže štrukturálne správať ako podriadený dlh voči banke tj. môžete kombinovať bankový úver s úverom cez Invest in Slovakia.
Náhrada vlastných zdrojov
Pôžička môže priamo nahrádzať vlastné zdroje, ktoré vyžaduje banka k bankovému financovaniu investičného zámeru.
Spätné vyplatenie zdrojov
Prostredníctvom pôžičky cez Invest in Slovakia si môžete spätne vyplatiť z projektu vlastné zainvestované zdroje.

Ako jednoducho a rýchlo získať financovanie

1
Vaša spoločnost si u nás vytvorí firemný účet a zaregistruje se.
2
Pridáte parametre Vašich nehnuteľností, ktoré viete voči pôžičke založiť.
3
Vaša žiadosť s Vašimi požiadavkami prejde vstupnou analýzou, ktoré náš tím vyhodnotí a pripraví Vám ponuku na mieru.
4
Po akceptovaní ponuky sa Vám vygeneruje zmluvná dokumentácia.
5
Zmluvy medzi investormi a žiadateľom o financovanie sa podpisujú online.
6
Po naplnení cieľovej čiastky investormi sa uvoľňujú peniaze do Vašej firmy.
7
Počas celej doby splácania máte pod kontrolou kompletný prehľad Vašich záväzkov.

Typy financovania

Development Loan (DL)

LTV max. 90 %
10 % – 14 % p.a.
12 – 36 mesiacov

Rental Property Loan (RPL)

LTV max. 90 %
8 % – 11 % p.a.
36 – 72 mesiacov

Asset Based Loan (ABL)

LTV max. 70 %
10 % – 20 % p.a.
6 – 24 mesiacov

Asset Based Revolving (ABR)

LTV max. 70 %
10 % – 20 % p.a.
60 mesiacov predschválený úverový rámec

Účely financovania

Akvizičný úver

Financovanie kúpy nehnuteľnosti alebo pozemku na rozvoj podnikania.

Stavebný úver

Financovanie stavebnej činnosti.

Refinančný úver

Preplatenie vlastných zdrojov vložených do nehnuteľností.

Investičný úver

Financovanie nehnuteľnosti v prenájme.

Prevádzkový úver

Krátkodobé financovanie podnikateľskej činnosti.

Bezúčelový úver

Krátkodobé revolvingové financovanie bez účelu.

Aké sú podmienky?

Formy zabezpečenia

1. Seniorné financovanie (záložné právo v 1. poradí)
2. Mezanínové financovanie (záložné právo v 2. poradí)
3. Notárska zápisnica a uznanie dlhu právnickej osoby
4. Spoludlžník

Debtor

Právnická osoba

Splácanie úrokov

1. Mesačne
2. Kvartálne
3. Polročne
4. Ročne
5. Na konci splatnosti spolu s istinou
6. Predčasné splatenie po 6 mesiacoch bez poplatku

Rýchlosť schválenia

Do 3 týždňov od jej schválenia

Výška financovania

1. Min. 50.000 EUR
2. Max. 500.000 EUR
3. Alebo max. do LTV podľa typu úveru

Contact us

We will be happy to answer all your questions. Just send us a message via email, chat or call us on our phone number.

Výsledky od vzniku našej platformy (2019)

Náš tím profesionálov v oblasti nehnuteľností Vás zbaví starostí a pomôže Vám získať peniaze, ktoré potrebujete na uskutočnenie svojej obchodnej stratégie práve vtedy, keď ich skutočne potrebujete.
12+ mil. €
Zainvestovaných
2+ mil. €
Vyplatené výnosy
8000+
Members in Invest Club
Privacy Policy   |   Terms and conditions   |   +421 910 548 844   |  [email protected]  | Invest in Slovakia is operated by Ci investment, s.r.o, Levočská 10, 058 01 Poprad, Slovakia.
If you would like to learn more about which Invest in Slovakia entity you receive services from, or if you have any other questions, please contact us via chat in the Invest in Slovakia app, or by email at [email protected]. Platform investinslovakia.eu does not provide investment advice and individual investors should make their own decisions or seek independent professional advice if they are unsure about the suitability of any investment for their individual needs. The value of investments can rise or fall depending on market developments and unforeseen circumstances. Bear in mind that when investing in loans your capital is subject to risks and is not subject to any protection mechanism. For more information, see FAQ (the most common questions about their answers).
NBS. On the basis of Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business and amending Regulation (EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937 (the "Regulation on European crowdfunding service providers for business"), crowdfunding will become a legally regulated activity. From the nature of the Regulation in question, it is expected that the authority authorising and supervising the activities of crowdfunding service providers within the Slovak Republic will be the Ministry of Finance of the Slovak Republic or the National Bank of Slovakia. As a provider of crowdfunding services, we welcome this effort of the European Parliament and we are ready to actively participate in the implementation of the Regulation in order to clarify and set uniform rules for crowdfunding within Slovakia as well as throughout the European Union.
Copyright © 2021, Ci investment, s.r.o.
crossmenu